Nopeusvoimaharjoittelun perusteet (Olli ja Tuomas)

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Mitä tarkoitetaan nopeusvoimaharjoittelulla? Nopeusvoimaharjoittelu viittaa sellaiseen harjoitteluun, jolla pyritään kehittämään kehon voimantuottonopeutta (liikuntatieteellisin termein RFD eli Rate of Force Development), mutta joka ei ole maksimivoimaharjoittelua. Kyky tuottaa voimaa nopeasti on suoritusta määrittävä tekijä monissa urheilulajeissa, sillä voimantuottoajat ovat rajallisia – Esimerkiksi juoksun askelkontaktin aikana on aikaa voimantuottoon käytettävissä noin 0,1 sekuntia ja erilaisissa ponnistuksissa 0,1­–0,3 sekuntia. Maksimivoiman tuottamiseen puolestaan kuluu ihmiseltä vaihtelevasti keskimäärin 0,5­–2,5 sekuntia. Nopeusvoimaharjoittelu voidaan jaotella karkeasti muutamaan alakategoriaan: Tehoharjoittelu = Submaksimaalisilla kuormilla suoritettua, […]

Painoharjoittelun kultainen kuusikko (Tuomas ja Olli)

Posted Leave a commentPosted in Blogiteksti

Ihmiskehon päävoimantuottosuuntia ovat alaspäin vetäminen, ylöspäin punnertaminen, sivuttaissuuntainen punnertaminen, sivuttaissuuntainen vetäminen sekä yhdistetty polvien ja lonkan ojennus. Eri liikkeet ja liikemallit vaativat erilaista lihasten välistä koordinaatiota liikehermostolta. Lisäksi eri liikesuunnissa on ainakin osin eri päävaikuttajalihakset, vastavaikuttajalihakset sekä avustajalihakset. Alle on listattu kuusi isoa painoharjoittelun liikettä näistä päävoimantuottosuunnista. Näistä isoista perusliikkeistä pystyy tekemään lukuisia eri variaatioita, joilla voi sekä luoda ärsykkeenvaihtelua voimaharjoitteluunsa että kohdentaa harjoitusvastetta omien heikkouksiensa kehittämiseen. 1) Leuanveto on iso vertikaalisen vetämisen liike, jossa liike […]

Athletican blogi

Posted Leave a commentPosted in Blogiteksti

Tervetuloa Athletican blogiin! Täältä löydät Athletican blogitekstit. Blogiteksteissä Athletican valmentajat popularisoivat liikuntatieteellistä tutkimustietoa ja tuovat sitä yhteen käytännön valmennus- ja treenikokemuksen kanssa. Blogiin tulee jatkossa ilmestymään useita näyttöön perustuvia kirjoituksia liikuntaan tai urheiluun liittyen, ja saattaa joukkoon jokunen filosofinen pohdintakin päätyä. Blogissa Athletican valmentajat kirjoittavat erityisesti omista erityisosaamisalueistaan. Täältä tulee löytymään mm. Tuomaksen voimaharjoittelutietoutta, Ollin nopeusvoimaosaamista, Mikan kehonhuolto- ja liikkuvuustietoutta ja elämänviisautta sekä Henrin liikkuvuus- ja taitoharjoittelutietoa. Tekstit ovat käänteisessä kronologisessa järjestyksessä.