Mitä on reaktiivinen voima ja kuinka kehitän sitä? (Olli)

Posted 1 CommentPosted in Blogiteksti

”Reaktiivisesta voimasta puhutaan, kun voimantuotossa hyödynnetään nopeaa venymis-lyhenemissyklusta eli päävaikuttajalihakset ensin venyvät ja sitten supistuvat voimakkaasti, jolloin nopea proprioseptinen säätely sekä jänteiden elastiset ominaisuudet vaikuttavat voimantuottoon”

Käytännössä siis monet päivittäisistä toiminnoistamme ovat luonteeltaan reaktiivisia. Nopea reaktiivinen voimantuotto on erityisen tärkeää lajeissa, jotka sisältävät juoksemista ja hyppäämistä, sillä näissä suorituksissa oikea-aikainen tahdonalainen ja automatisoitu proprioseptinen säätely kietoutuvat yhteen mahdollistaen onnistuessaan huikeita räjähtäviä voimantuottosuorituksia. Suurimpia reaktiivisia kontaktivoimia syntyy pituushypyssä (8-12 x kehonpaino), korkeushypyssä ja kolmiloikassa – eli reaktiivisissa teholajeissa joissa omaa kehonpainoa pitää liikuttaa mahdollisimman tehokkaasti painovoimaa vastaan.

Tärkeimmät proprioseptiset elimet jotka osallistuva voimantuoton säätelyyn ovat 1) Golgin jänne-elin ja 2) lihasspindeli. Näiden aistinelinten toiminta on oikeasti hieman monimutkaisempaa, mutta tässä yhteydessä voidaan ajatella olevan toistensa vastakohdat.

1) Golgin jänne-elin aistii muutoksia jänteen venytyksessä/kireydessä ja lähettää inhiboivaa (eli heikentävää) signaalia päävaikuttajalihaksiin ja eksitoivaa (eli vahvistavaa) signaalia vastavaikuttajalihaksiin. Tämä on suojamekanismi, jonka on tarkoitus varjella lihaksia ja jänteitä vaurioitumiselta.

2) Lihasspindeli puolestaan aistii nopeita muutoksia lihaksen pituudessa liikkeen eksentrisessä (eli jarruttavassa) vaiheessa ja reagoi tähän lähettämällä eksitoivaa (eli vahvistavaa) signaalia päävaikuttajalihasille jotta nämä supistuisivat voimakkaasti ja välttyisivät liialliselta venytykseltä.

Kun Lihasspindelin vahvistava vaikutus ylittää Golgin jänne-elimen inhiboivan vaikutuksen niin reaktiivinen nettovoimantuotto on plusmerkkistä eli sillä on suoritusta tehostava vaikutus. Jos käyt toisinpäin niin suoritus saattaa heiketä -> Tämä näkyy hyppääjille/loikkaa harrastaville välillä rajuna jalan pettämisenä, tällöin Golgin jänne-elimen inhibitio lyö jalan voimantuoton hetkellisesti todella alas ja reaktiivinen nettovoimantuotto on reilusti miinuksella.

Voit palauttaa mieleen reaktiivisen voimantuoton vaiheet matalatehoisissa hyppelyissä muutaman kuukauden takaisesta tekstistämme: http://www.athletica.fi/blogi/miksi-matalatehoisia-hyppelyita-kannattaa-sisallyttaa-ohjelmaan-olli-henri-ja-tuomas/

Miten reaktiivista voimaa voidaan arvioida?

Moni on varmaan suorittanut joskus moniloikkatestejä. Nämä ovat yksi keino selvittää reaktiivista voimantuottoa ns. ”kentällä”. Alla listattuna muutamia yleisesti käytettäviä testejä:

 • Vauhditon moniloikka (yleisimmin 3- tai 5- kontaktia) = Tehdään moniloikkatesti jossa mitataan etäisyys lähtöpisteestä päätepisteeseen. Kertoo hyvin sekä räjähtävästä että reaktiivisesta voimasta monien lajien kannalta.
 • Vauhdillinen moniloikka (yleisesti käytetään 2-, 4-, 6- ja jopa 8- askeleen vauhteja) = Tehdään moniloikkatesti jossa mitataan etäisyys lähtöpisteestä päätepisteeseen. Kertoo erityisesti nopeasta reaktiivisesta voimantuotosta, kun näiden testien tuloksia verrataan vauhdittoman testin tuloksiin. Esimerkkinä: Kovatasoisilla yleisurheilijoilla varsinkin hyppylajeissa vauhdittoman ja 8-askeleen vauhdilla tehdyn moniloikan välillä voi olla 4-5 metrin ero.
 • Kasvava pudotushyppytesti (kontaktiaika/nousukorkeus/reaktiivisen voiman ideksi = RSI -tietyltä pudotuskorkeudelta) = kasvatetaan pudotushypyn korkeutta ja kerätään data (kontaktimatto tai suurnopeuskamera)

Jossain vaiheessa pudotuskorkeutta lisätessä reaktiivisen voiman indeksi alkaa tippua.

Reaktiivisen voiman indeksi eli RSI

Tätä indeksiä on käytetty tutkimuksissa mittamaan reaktiivista voimaa. Se lasketaan kertomalla kontaktin (yleisesti pudotushypyn) nousukorkeus kontaktiajalla. Eli

RSI = nousukorkeus / kontaktiaika

Reaktiivisen voiman indeksillä (RSI:llä) voidaan arvioida urheilijan suorituskykyä sekä kykyä suoriutua tietyntehoisesta plyometrisesta harjoittelusta. RSI -muuttujaa on vertailtu eri lajien urheilijoiden välillä ja korkeimmat arvot löytyvät suurta tehontuottoa ja liikenopeutta vaativista lajeista kuten pituushyppy ja pikajuoksu. Kestävyysjuoksijat puolestaan häviävät esimerkiksi tenniksen ja jalkapallon pelaajille hyppykorkeuksissa (kyykky ja esikevennyshyppy) mutta heidän reaktiivisen voiman indeksiarvonsa on silti samalla tasolla. Hyvä esimerkki siitä, että kestävyysjuoksija tarvitsee eritoten reaktiivista voimaa taloudellisen juoksuaskeleen saavuttamiseksi, kun taas räjähtävälle voimalle ei ole niin paljoa tarvetta.

 

Kuvaajan lähde: https://www.instagram.com/p/BUWkSWhDW1K/?taken-by=chrisabeardsley&hl=fi

Reaktiivisen voiman indeksillä (RSI:llä) voidaan arvioida urheilijan suorituskykyä sekä kykyä suoriutua tietyntehoisesta plyometrisesta harjoittelusta

Yllä olevaa kuviota ei toki kannata tulkita pilkuntarkasti vaan käyttää sitä omien pohdintojen tukena.

Alhainen RSI voi kuitenkin kertoa siitä, että voimaharjoittelu ennen varsinaista tehokasta plyometrista harjoittelua on järkevää ja näin saatetaan myös välttyä turhilta loukkaantumisilta.

Korkea RSI joka ei kuitenkaan korreloi lajisuorituksen (esimerkiksi pikajuoksu tai hyppylajit) kanssa kertoo, että reaktiivista voimaa on kyllä, mutta voimaa ei pystytä tuottamaan riittävän nopeasti tai lajinomaisesti lajisuorituksen kannalta. Näin ollen harjoittelua tulisi muuttaa.

Myös juoksunopeutta mittaavat lentävät testit ovat luonnollisesti luonteeltaan reaktiivisia, mutta niissä on korostuvat pikajuoksun taidolliset elementit. Juoksutaustan omaava palloilulajin harrastaja voi pärjätä näissä joukkuetoveriaan paremmin, vaikka lajisuorituksessa ei eroa näkyisikään. Lajinomainen testaus on tästä syystä tärkeää.

Valittaessa testiä kannattaa muistaa lajin vaatimukset reaktiivisen voiman osalta eli pyrkiä samankaltaisiin voimantuottonopeuksiin ja kontaktiaikoihin.

Voimantuottoaikoja erilaisista urheilusuorituksista

SuoriteKontaktiaika (ms)
Kilpakävely270-300
Pikajuoksu80-110
Pituushypyn ponnistus110-150 (tasosta riippuen)
Korkeushypyn ponnistus140-200
Keihäänheitto120
Taitoluistelu170

Voimantuottoaikoja erilaisissa nopeusvoimaliikkeistä:

SuoriteKontaktiaika (ms)
Esikevennyshyppy500
Pudotushyppy (20-60 cm)130-300 ms
Matalat aitahypyt150 ms
Vauhditon vuoroloikka*200 – 260ms (kontaktiaika pienenee loikkasarjan loppua kohden)
Vuoroloikka 2-askeleen vauhdista*190 – 230 ms

*Perustuu videoanalyyseihin omista suorituksistani

Taulukkojen tiedot osittain mukailtu täältä.

Miten voin parantaa reaktiivista voimantuottoani?

Reaktiivisen voimantuottokyvyn kehittämiseen on monta reittiä. Yksinkertaisin tapa on tietenkin suorittaa reaktiivista harjoittelua kuten hyppelyitä tai loikkia, jolloin kehittyy sekä nopea reaktiivinen voimantuotto elastisen energian varastoimis-  ja vapauttamiskyky että hermolihasjärjestelmän kyky tuottaa voimaa nopeasti (impulssitiheys ja motoristen yksiköiden nopea rekrytointi).

Kun tarkastellaan reaktiivisen suorituksen vaiheita (valmistautuminen – kuoletus – työntövaihe) ja mietitään mistä reaktiivinen suorituskyky oikeastaan rakentuu, niin se on näiden eri komponenttien summa. Eli jos parannetaan yhtä komponenttia edellisistä säilyttäen samalla muut vähintään samalla tasolla niin reaktiivisen voimantuottokyvyn tulisi parantua. Siksi kovien reaktiivisten suoritusten taustalla on yleensä myös kovat voimatasot, sillä kehon massan alaspäin suuntautuva liikemäärä täytyy pysäyttää ja sitten suunnata uudelleen reaktiivisissa suorituksissa.

 1. Valmistautuminen on pitkälti taidollinen elementti, sitä saadaan kehitettyä erilaisten nilkkaa aktivoivien koordinaatioiden ja hyppelyiden sekä tietysti kovatehoisten loikkien ja juoksusuoritteiden kautta. Valmistautumisella saadaan suoritukseen pidempi voimantuottoaika, kun voimantuotto on jo käynnissä ennen varsinaista kontaktia maan kanssa.
 2. Kuoletus eli liikkeen jarruttaminen ja pysäyttäminen vaativat suurta voimaa ja nopeaa voimantuottoa varsinkin eksentrisesti (aktiivinen lihas pitenee) ja isometrisesti (lihasjännekompleksin pituus ei muutu). Tämän osion kehittymiseen päästään voimaharjoittelulla, aloittelijalle suosittelen ihan perinteisiä eksentriskonsentrisia voimaharjoitteita, joilla saadaan lihasta ja tuki-/sidekudosta vahvistettua ja hermostoa toimimaan tehokkaammin. Kun yleisvoimatasot ja liikehallinta ovat kunnossa voidaan tehdä nivelkulmaspesifimpiä harjoitteita kuten puolikyykkyjä ja liikemallispesifejä harjoitteita kuten yhden jalan maastavetoja ja kyykkyjä. Erittäin kokeneille harjoittelijoille voi ottaa ohjelmaan myös puhtaan eksentrisen sekä nivelkulmaspesifin isometrisen harjoittelun. Eksentrisessä voimantuotossa on hyvä huomata sen riippuvuus liikenopeudesta eli eksentrisen harjoittelun voimantuotto kasvaa mitä nopeampi liike on.
 3. Työntövaihe saadaan rakennettua huippuunsa yhdistetyllä maksimi- ja nopeusvoimaharjoittelulla. Pohjalle on hyvä rakentaa hyvät maksimivoimapohjat, mutta varsinainen voimantuottonopeuden harjoittelu tapahtuu erilaisin nopeaa voimantuottoa vaativin tehoharjoitteiden, painonnostoliikkeiden ja ballististen hyppyjen avulla. Lajinomaisuus on valttia tässäkin asiassa, mitä nopeampi on lajisuoritus -> sitä nopeampia on oltava myös lajinomaisten harjoitteiden.

Kun edellä mainittuihin eri osa-alueita harjoittaviin menetelmiin lisätään reaktiivinen lajinomainen harjoittelu niin pitäisi reaktiivisen voimantuoton kehittyä huomattavasti!

Eli mitä minun kannattaa tehdä?

 1. Testaa suorituskykyäsi lajinomaisella reaktiivisella testillä
 2. Sisällytä ohjelmaasi sellaisia elementtejä jotka ovat voimantuottoajoiltaan ja liikemalleiltaan lähellä tekemääsi testiä
 3. Testaa tietyin aikavälein (1-3 kk) uudelleen ja katso oletko kehittynyt

     4.Olet kehittynyt? –> hyvä! Testin valinta ja harjoittelun toteutus on onnistunut. Jo et, pohdi missä mentiin pieleen?

 1. Tarkkaile myös lajinomaisten testien suhdetta varsinaiseen lajisuoritukseen -> Jos lajinomaiset reaktiiviset testit kehittyvät mutta lajisuoritus ei, niin jotain tehdään väärin.

 

Nopeusvoimaharjoittelun jaottelu

 TehoharjoitteluSyklinen pikavoimaBallistinen harjoitteluPlyometrinen harjoittelu (kovatehoinen)Plyometrinen harjoittelu (matalatehoinen)
Kuorma (% 1RM)30-60(..85)0-300-30(…40)0*0*
Toistoja per sarja2-68+3-6(+3-6)1-1010-30
Sarjoja per lihasryhmä / liikesuunta3 +3-103-63-6 (per variaatio)2-4 (per variaatio)
Sarjapalautus3-5 min3+ min3-5 min3-81-2
Kontakteja per viikkoHuomaa taso / harjoitustausta plyometrisen harjoittelun määrässä!80->240 (1-2 treeniä)300 -> 1500 (2-5 treeniä)
 • Matalatehoisia kontakteja voi tehdä alkaen 200 kontaktista viikossa jaettuna 1-3 harjoituskerralle, näitä voi upottaa alkulämmittelyihin -> Haasta tasapuolisesti nilkka, polvi ja lantio -osastoa! Ideoita löydät vaikkapa täältä: https://www.youtube.com/watch?v=fLdCFbkFXy8
 • Kun voima ja liikehallinta on riittävällä tasolla, aloittelijalle voi alkaa tehdä plyometristä harjoittelua 80-120 kovatehoista kontaktia viikossa jaettuna 2 harjoituskerralle
 • Tehoalueen harjoittelu, jolla pyritään kehittämään elimistön yleistä voimantuottonopeutta, tapahtuu liikkeestä riippuen 30-85% kuormilla 1RM
 • Ballistisissa (loppuun asti kiihtyvissä liikkeissä), kuten hypyt ja erilaiset kuulan/kuntopallon työnnöt ja heitot kannattaa miettiä oman lajin vaatimuksia ja edetä painavammasta kuormasta kevyempään -> Näin liikenopeuteen saadaan rakennettua progressiota

Omia kontaktiaikoja voit laskea seuraavasti:

 1. Avaa suorituksesi esimerkiksi Kinovea -ohjelmalla (https://www.kinovea.org/)
 2. Tarkasta millä kuvataajudella (=framerate) video on kuvattu (esim. 60fps, 120fps tai 240 fps) – Huomaa kuvausnopeuden vaikutus tarkkuuteen
 • 60 fps: 1 freimi = 1/60 s eli pyöreästi 16,6 ms
 • 120 fps: 1 freimi = 1/120 s eli pyöreästi 8,3 ms
 • 240 fps: 1 freimi = 1/240 s eli pyöreästi 4,2 ms

Pääset siis korkeintaan niin suureen tarkkuuteen kuin kuvaamasi videon FPS on muutettuina millisekunteiksi!

 1. Laske kuva kuvalta edeten monenko kuvan verran jalkasi on maassa tietyn kontaktin aikana ja jaa tämä luku videosi kuvataajudella (Esimerkki: Pudotushyppysuorituksessa jalat ovat maassa 30 kuvan/freimin ajan ja video on kuvattu taajuudella 120 fps tällöin kontaktiaika on 30 / 120 = 0,25 s = 250 ms
 
Reaktiivisen voiman indeksin (RSI), hyppykorkeuden ja kontaktiajan -määrittäminen “My Jump 2” -aplikaation avulla

Teksin alkuperäisen julkaisuajankohden jälkeen on tullut käyttöön uusia työkaluja reaktiivisen voiman indeksin määrittämiseen. Eräs, itsellänikin nykyisin käytössä oleva työkalu, tähän tarkoitukseen on “My Jump 2” -mobiilisovellus. Kyseinen sovellus on tieteellisesti validoitu olevan pätevä ja luotettava pudotushyppysuorituksen muuttujien (kontaktiaika, nousukorkeus ja reaktiivinen indeksi)  määrittämiseen. Validointitutkimuksen abstraktin löydät täältä.  Youtubesta löytyy sovellusten kehittäjien tekemä ohjevideo pudotushypyn analysoinnista.

Reaktiivisen voiman osalta on käytössä muutamia erilaisia termejä. Joten selvennän nyt hieman näitä. Tutkimustiedossa:

RSI (Reactive Strength Index ) = nousukorkeus / kontaktiaika

RSR (Reactive Strenght Ratio) = lentoaika / kontaktiaika

Vaikka näiden käsitteiden ero vaikuttaa käytännössä mitättömältä (sillä nousukorkeus lasketaan videolta lentoajan avulla), niin ainakin Healey ym. (2018) havaitsivat tutkimuksessaan, että voimalevyllä mitattuna RSIn ja RSRn välillä ei ole täydellistä korrelaatiota ja myös sen, että hyppyssä käytetty strategia vaikuttaa muuttujien arvoon eri tavalla. Korkeammat hypyt (eli suureen nousukorkeuteen pyrkiminen) vaikuttaa enemmän RSI -arvoon, kun taas kontaktiajan minimointi vaikuttaa enemmän RSR -arvoon. Tästä johtaen RSI -arvo voi olla parempi muuttuja, jos nousukorkeus on lajissa merkitsevässä roolissa (esimerkiksi lentopallo) ja RSR -arvo puolestaan jos lajissa on hyvin lyhyt kontaktiaika (esimerkiksi pikajuoksu). 

Sanallisesti avattuna vaiheet menevät näin.

 1. Kuvaa video pudotushypystä vähintään 120 fps nopeudella. Video kannattaa kuvata edestäpäin – näin näet osuvatko molemmat jalat maahan samanaikaisesti. Kuvaa video riittävän kaukaa, mikäli suorittaja liikkukin hypätessä eteenpäin.
 2. Avaa MyJump 2 -sovellus.
 3. Valitse kohta “Vertical Jump”, josta edelleen DJ (eli “drop jump” eli pudotushyppy). Kuvake (korokkeella seisova ihminen) ohjaa myös oikeaan suuntaan. 
 4. Hae kuvaamasi video puhelimesta
 5. Syötä kuvataajuus, jolla video on kuvattu – HUOMAA, ETTÄ OIKEAN KUVATAAJUUDEN TIETÄMINEN ON TÄRKEÄÄ SILLÄ SE VAIKUTTAA SOVELLUKSEN ANTAAMIIN TULOKSIIN!
 6. Siirry ensimmäiseen ruutuun, jossa vähintään toinen jaloista osuu maahan pudottautumisen jälkeen -> klikkaa “contact” -painiketta.
 7. Siirry ensimmäiseen ruutuun, jossa kumpikaan suorittajan jaloista ei enää osu maahan -> klikkaa “Take-off” -painiketta
 8. Siirry seuraavaksi ensimmäiseen ruutuun jossa suorittajan jalat osuvat uudelleen maahan hypyn jälkeen -> klikkaa jälleen “contact” painiketta. 
 9. Tämä jälkeen sovellus kysyy korokkeen korkeutta, jolta pudottauduttiin (metreinä). Tämä kohta ei vaikuta saatuihin tuloksiin, mutta jos tallennat tulokset sovellukseen niin oikean hyppykorkeuden tulosten löytämistä tämä helpottaa. 
 10. Korkeuden syöttämisen jälkeen sovellus antaa tulosnäkymän, josta löydät kuvankaappauksen alapuolelta.

Käytännössä, aiempaan terminologiaa koskevaan pohjustukseen viitaten, MyJump sovellus laskee siis RSR arvon (mutta käyttää siitä nimeä RSI). “Todellisen” RSI-arvon saa kuitenkin laskettua helposti My Jump sovelluksen antamilla tiedoilla eli jakaa vain nousukorkeuden (metreissä) kontaktiajalla (sekunneissa)!

Miksi matalatehoisia hyppelyitä kannattaa sisällyttää ohjelmaan? (Olli ja Henri)

Posted Leave a commentPosted in Blogiteksti

Miksi matalatehoisia hyppelyitä kannattaa sisällyttää ohjelmaan? (Olli, Henri ja Tuomas)

Matalatehoisesta hyppelystä on suuresti hyötyä useissa eri urheilulajeissa ja liikuntamuodoissa aina tanssista yleisurheiluun ja kamppailulajeista pallopeleihin. On oikeastaan aika vaikeaa keksiä maalla tapahtuvaa lajia tai toimintaa, jossa matalatehoisesta hyppelystä ei olisi hyötyä joko suorituskyvyn tai terveyden näkökulmasta. Siitä huolimatta tämä harjoittelun osa-alue saa harmillisen vähän huomiota osakseen. Tämä blogiteksti on Athletican blogin ensimmäinen (mutta ei viimeinen) aiheeseen pureutuva kirjoitus. Tekstin videosta saat ison kasan käytännön harjoitteita nilkan, polven ja lonkan seudun kimmoisuuden kehittämiseen sekä tuki- ja sidekudosten vahvistamiseen. Lisäksi tekstissä kerrotaan lyhyesti muutamista matalatehoisen hyppelyn hyödyistä, avataan hieman, että mitä matalatehoisessa hyppelyssä tapahtuu ja annetaan karkeita suuntaviivoja hyppelyharjoittelun määrään liittyen.

”Matalatehoisesta hyppelystä on suuresti hyötyä useissa eri urheilulajeissa ja liikuntamuodoissa aina tanssista yleisurheiluun ja kamppailulajeista pallopeleihin

Matalatehoisen hyppelyn hyödyt

Matalatehoisella hyppelyharjoittelulla on useita positiivisia vaikutuksia ihmisen terveyteen, urheilusuorituskykyyn sekä loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn liittyen (Markovic & Mikulic 2010, Rössler ym. 2014).

Eriteltynä näihin positiivisiin vaikutuksiin kuuluvat

 • Luuston massan lisääntyminen (Markovic & Mikulic 2010)
 • Luiden rakenne muuttuu vahvemmaksi (Markovic & Mikulic 2010)
 • Luiden mineraalitiheys kasvaa (Markovic & Mikulic 2010)
 • Osallistuvien lihasten venymis-lyhenemissykluksen toiminnan paraneminen eli kehittynyt kyky tuottaa voimaa sekä varastoida ja vapauttaa elastista energiaa venymis- ja lyhenemisvaiheen peräkkäin sisältävissä liikkeissä (Lue→  Kehittynyt kimmoisuus) (Davies ym. 2015)
 • Lisäksi voidaan pitää todennäköisenä, että tuki- ja sidekudokset itsessään vahvistuvat sekä parantuvat laadultaan kimmoisuuden näkökulmasta ja että nivelten ja jänteiden reseptoreiden toimintaan perustuvasta liikkeen säätelystä tulee tarkempaa ja tarkoituksenmukaisempaa. (Lue → Kehittynyt kimmoisuus (osaltaan) sekä kehittynyt liikehallinta/taito).

Hyppelyharjoittelu on myös nykyään oleellinen osa kuntoutusprosesseja, kun aletaan lähestyä lajiin paluuta, sillä plyometrinen harjoittelu valmistaa elimistöä hyvin suurta tehontuottoa ja iskuvoimia sisältäviin lajeihin (Davies ym. 2015). Matalatehoisia plyometrisia harjoitteita pidetään etenkin linkkinä voimaharjoittelun ja lajiin palaamisen välillä kuntoutusvaiheessa (Tyler, 2010. Physical Rehabilitation of the Injured Athlete).

Teholla on merkitystä

Mikä sitten erottaa matalatehoisen hyppelyn korkeatehoisesta plyometrisesta harjoittelusta? Suurimmaksi osaksi tavoitteet ja suoritustapa. Kovatehoisella plyometrisella harjoittelulla pyritään maksimaaliseen tehontuottoon parantaen sekä maksimaalista tahdonalaista käskytystä että erilaisten refleksivasteiden toimintaa suurempaa voimantuottoa palvelevaksi. Matalatehoisella hyppelyllä taas pyritään saamaan aikaan suurempaa mekaanista kuormitusta tekemällä useampia venymis-lyhenemiskiertoja, jolloin tuki ja sidekudokset saavat suuremman ärsykkeen. Ensimmäisellä alla olevalla videolla on säären lihaksia sekä tuki- ja sidekudoksia painottavia hyppelyitä välillä 0:05 – 1:19 sekä reisiä ja pakaroita painottavia hyppelyitä välillä 1:19 – 2:15.

Toisella alla olevalla videolla on 13 ideaa eteneviin (myös sivuttain ja takaperin tai yhdistelminä) hyppelyihin. 

Mitä hypellessä tapahtuu?

Jokainen hypähdys / plyometrinen suoritus voidaan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen :

 

 1. Valmistautuminen(Esijännitysvaihe, esivenytysvaihe) = Tässä vaiheessa elimistö valmistautuu tulevaan iskuun lisäämällä hermoston aktiivisuutta ja esimerkiksi venyttämällä työskenteleviä lihaksia (nilkan koukistaminen juostessa ja loikkiessa) jolloin niissä sijaitsevat lihasspindelit aktivoituvat ja lisäävät voimantuottoa nilkan ojennussuuntaan ja myös jänne- ja kalvorakenteisiin varastoituu elastista energiaa sekä ponnistuslihasten voimantuottoaika pitenee.

 

 1. Kuoletus(Negatiivisen, hyppelyissä alaspäin suuntautuvan voiman kuolettaminen) = Kuolettamiseksi kutsutaan vaihetta valmistautumisvaiheen ja työntövaiheen alkamisen välillä. Tässä vaiheessa negatiivisen voiman aiheuttama liike ensin jarrutetaan ja lopulta pysäytetään (esimerkiksi hyppelyissä maata kohti eli alaspäin suuntautuva voima). Nopea kuoletusvaihe on erittäin tärkeää tehokkaiden plyometristen suoritusten kannalta sillä kuoletusvaiheen pitkittyessä elastista energiaa ehtii muuttua lämmöksi.

 

 1. Työntö (Tässä vaiheessa keho laitetaan liikkeelle haluttuun suuntaan lihasten supistumisen ja tätä avittavien kudoksiin ja hermostoon liittyvien mekanismien yhteisvaikutuksen avulla) = Työntövaiheessa summautuu edellisten vaiheiden aikana saavutetut voimantuottoa parantavat mekanismit. Lopullinen työntövoima voidaan siis ajatella esivenytyksen aiheuttamien hermostollisten sekä lihas- sekä tuki- ja sidekudosperäisten vasteiden, kuoletusvaiheen nopeuden ja aktiivisen (konsentrisen) työntävän voiman summaksi. (Davies ym. 2015)

Valmistautuminen, kuoletus ja työntö

Harjoittelun spesifisyyden periaatteen mukaan se ominaisuus kehittyy mitä harjoitetaan eli yllä olevan kuvan tapauksessa nilkan koukistajien ja ojentajien kyky toimia oikea-aikaisesti ja tuottaa voimaa venytyksen ja supistuksen sisältävissä tilanteissa.

 

Matalatehoisen plyometrian ei kuitenkaan alaraajojen osalta tarvitse aina painottua nilkkaniveleen. Myös polvi- ja lonkkanivelen toimintaan keskittyviä plyometrisia harjoitteita voidaan tehdä, jolloin kannattaakin blokata nilkan käyttö lähes kokonaan pois.

 

Volyymi ja frekvenssi

 • Positiivisia adaptaatioita pitkään jatkuneesta matalatehoisesta plyometriasta on havaittu 3-5 x 100 – 300 kontaktilla viikossa suuressa tutkimuskoonnissa (Markovic & Mikulic 2010). Näistä tutkimuksista on kuitenkin huomioitava se, että ne on tehty keskivertoaktiivisilla ihmisillä eivätkä samat kontaktimäärät välttämättä riitä urheilijoille. Eräistä lähteistä löytyykin mainintoja jopa 400 matalatehoisen kontaktin kertaharjoitusmääristä urheilijoilla (Lähde). Aloittelijoiden kannattanee lähteä liikkelle noin 100 kontaktista per harjoituskerta ja lisätä määrää maltillisesti muutamilla kymmenillä kontakteilla viikossa, näin vältytään liialliselta äkilliseltä kuormittamiselta (Lähde). On hyvä muistaa, että äkilliset nousut kuormituksen määrässä altistavat loukkaantumisille ja rasitusvammoille enemmän, kun suuret kuormitusmäärät itsessään. Athletican aiemmassa blogiteksteissä mainitut kehittävän harjoittelun perusteet on tärkeä huomioida myös hyppelyharjoittelussa.

”Aloittelijoiden kannattanee lähteä liikkelle noin 100 kontaktista per harjoituskerta ja lisätä määrää maltillisesti muutamilla kymmenillä kontakteilla viikossa, näin vältytään liialliselta äkilliseltä kuormittamiselta”

Nopeusvoimaharjoittelun perusteet (Olli ja Tuomas)

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Mitä tarkoitetaan nopeusvoimaharjoittelulla?

Nopeusvoimaharjoittelu viittaa sellaiseen harjoitteluun, jolla pyritään kehittämään kehon voimantuottonopeutta (liikuntatieteellisin termein RFD eli Rate of Force Development), mutta joka ei ole maksimivoimaharjoittelua. Kyky tuottaa voimaa nopeasti on suoritusta määrittävä tekijä monissa urheilulajeissa, sillä voimantuottoajat ovat rajallisia – Esimerkiksi juoksun askelkontaktin aikana on aikaa voimantuottoon käytettävissä noin 0,1 sekuntia ja erilaisissa ponnistuksissa 0,1­–0,3 sekuntia. Maksimivoiman tuottamiseen puolestaan kuluu ihmiseltä vaihtelevasti keskimäärin 0,5­–2,5 sekuntia.

Nopeusvoimaharjoittelu voidaan jaotella karkeasti muutamaan alakategoriaan:

Tehoharjoittelu = Submaksimaalisilla kuormilla suoritettua, liikkeestä riippuen yleensä 30–60 % kuormilla yhden toiston maksimista suoritettua harjoittelua, jolla kehitetään hermolihasjärjestelmän yleistä voimantuottonopeutta. Tähän voidaan sisällyttää myös olympianostot, joissa kuitenkin räjähtävän luonteensa ansiosta parhaat tehot saavutetaan 70–85 % kuormilla yhden toiston maksimista. Tämän tyylistä harjoittelua voidaan ja kannattaakin tehdä myös optimitehoalueen alapuolella, jos halutaan kehittää lihasten voimantuottoa suuremmilla supistusnopeuksilla.

Plyometrinen harjoittelu = Iskutusta ja reaktiivista voimantuottoa sisältävää harjoittelua, jolla pyritään kehittämään kehon kykyä varastoida ja vapauttaa elastista energiaa, vahvistamaan tuki- ja sidekudoksia sekä parantamaan nopeaa eksentriskonsentrista (eli työtä jossa tulee ensin jarruttava vaihe ja sitten työntävä vaihe) voimantuottoa. Nopeaa lihasten sekä jänteiden perättäistä venymistä ja supistumista kutsutaan venymis-lyhenemissyklukseksi. Esimerkkinä Ollin tekemä opetusvideo muutamista yleisimmistä loikkaharjoitteista:

Syklinen pikavoima = Tämä harjoittelumuoto sisällytetään joissakin tapauksissa plyometriseen harjoitteluun. Koemme kuitenkin tarpeelliseksi erotella tämän harjoittelumuodon varsinaisesta iskuja sisältävästä plyometriasta. Tässäkin pyritään kehittämään elimistön kykyä varastoida ja vapauttaa elastista energiaa venymis-lyhenemissyklusta hyödyntämällä, mutta varsinaista iskutusta ei tapahdu. Esimerkiksi syklinen lonkankoukistus vastuskumin avulla on tällaista harjoittelua. Katso video Athletican Instagramista.

Ballistinen harjoittelu = loppuun asti kiihtyviä suorituksia, joissa oma vartalo ja/tai väline lingotaan räjähtävästi ilmaan. Tässä adaptaatiomekanismit ovat pääasiassa nopeiden motoristen yksiköiden eli lihassoluryppäiden tehokas käyttöönotto, mahdolliset uudet lihasten aktivointimallit sekä liikkeestä riippuen myös venymis-lyhenemissyklus. Iskujakin harjoitellessa tulee (esim. vauhdittomien hyppyjen alastulot, kuntopallon perään juoksut), mutta ne eivät ole harjoittelun pääasiallinen tavoite.  Esimerkkisuoritteita ballistisista kuntopalloheitoista tällä videolla.


Nopeusvoiman kehittämisen kannalta oleelliset seikat?

Athletican blogin toisessa blogitekstissä käsiteltiin kehittävän harjoittelun perusteita ja samat periaatteet pätevät hyvin pitkälti myös nopeusvoimaharjoitteluun. Nostamme nyt esille muutamia seikkoja, jotka ovat nopeusvoimaharjoittelussa erityisen tärkeitä.

Intensiteetti: Silloin kun tehdään tavoitteellista nopeusvoimaharjoittelua voimantuottonopeuden/tehon/liikenopeuden maksimoimiseksi niin harjoittelijan tulisi olla mahdollisimman levännyt ja nopeusvoima tulisi suorittaa harjoituksessa ensimmäisten harjoitettavien ominaisuuksien joukossa eli joko ensimmäisenä tai jos samassa harjoituksessa on taito-osio, niin sen jälkeen! Lisäksi harjoittelussa tulisi pyrkimä maksimaalisiin suorituksiin, kuten mahdollisimman pitkiin loikkiin eli mahdollisimman suureen intensiteettiin. Poikkeuksena tähän intensiteettiin on se, jos tavoitteena on erityisesti tuki- ja sidekudoksia vahvistavan iskutusharjoittelun tekeminen, joka esimerkiksi aloittelijalle on suositeltavaakin vammojen ennaltaehkäisemiseksi ennen täysipainoisen loikka- tai hyppyharjoitusjakson aloittamista – tällöin intensiteetti voi olla alhaisempi ja määrä suurempi. Nopeusvoimaharjoittelussa intensiteetin kontrollointi on vähintään yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää kuin maksimivoimaharjoittelussa. Kilojen tarkastelun sijaan nopeusvoimaharjoittelussa tarkastellaan yleensä senttejä ja liikenopeutta (yleensä lähinnä tiettyyn matkaan kulutetun ajan kautta epäsuorasti). Seurattavia muuttujia voivat olla esimerkiksi vauhditon pituus (cm), kevennyshyppy (cm), moniloikkatesti (cm), tietyn matkan juoksu tai kiihdytysnopeus (s) tai tietynpainoisen välineen heittotesti (cm). Hyvä nyrkkisääntö varsinkin nopeusvoimalajien urheilijoille – jos et nopeusvoimatreenipäivänä pääse 95 %:iin tai yli viime aikojen ennätystuloksesta (esim. vauhditon pituus/kevennyshyppy), treeni kannattaa luultavasti jättää tekemättä.

Spesifisyys: Nopeusvoimaharjoittelu (kuten myös muu voimaharjoittelu) on aina osittain spesifiä nivelkulmalle, supistumisnopeudelle, lihastyötavalle sekä liikemallille. Tästä syystä harjoitusliikkeiden valinta on tärkeää. Esimerkiksi kiihdytysjuoksua palvelevat parhaiten horisontaaliset (eli sivuttaissuuntaiset) nopeusvoimaharjoitteet kun taas korkeushyppy tai lentopallon torjunta vaativat kehittyäkseen vertikaalisia (eli pystysuuntaisia) nopeusvoimaharjoitteita.  Aloittelijan on toki hyvä tehdä nopeusvoimaa monipuolisesti, mutta kokeneemman urheilijan täytyy valita lajisuoritusta parhaiten palvelevat nopeusvoimaharjoitteet eli kehitysaste-spesifisyys -jatkumon mukaisesti. Myös yleisnopeus-lajinopeus -jatkumo on tärkeää muistaa, sillä sellaisesta nopeusvoimasta ei ole hyötyä, jota ei saada lajissa hyödynnettyä (eli esimerkiksi korkeushyppääjä ei hyödy kevennyshyppytuloksen paranemisesta jollei kasvanutta voimantuottonopeutta saada näkymään lajisuorituksessa).

Voiman tarve: Useissa tutkimuksissa ja tutkimuskatsauksissa on todettu, että maksimivoiman kasvattamisesta on hyötyä nopeusvoimasuorituskyvylle. Nopeusvoimaharjoittelu toki kehittää voimantuottonopeutta (ja myös jonkin verran maksimivoimaa) yksinäänkin, mutta paremmat tulokset saadaan yhdistämällä maksimivoima- ja nopeusvoimaharjoittelu. Tehontuotto muodostuu voima- ja nopeuskomponenteista, joten on perusteltua harjoittaa molempia, eikä olettaa, että paras tulos saavutettaisiin vetämällä vain toisesta narusta.

Kuva muokattu: Haff & Nimphius 2004.

Voimaharjoittelun rooli korostuu lajeissa, joissa painavia ulkoisia objekteja täytyy liikutella nopeasti (kuten useimmat heittolajit, vastustajan heittoja sisältävät kamppailulajit), mutta se on tärkeää myös lajeissa, joissa kehonpainoa liikutellaan painovoimaa vastaan (kuten korkeushyppy, mäkihyppy tai pituushyppy). Ulkoisia kappaleita liikutellessa puhutaan juuri edellisessä kappaleessa mainitusta absoluuttisesta tehontuotosta eli kyvystä tuottaa mahdollisimman suuria tehoja asettamatta rajoituksia kehon lihasmassan määrälle. Omaa kehoa liikutellessa puhutaan puolestaan suhteellisesta tehontuotosta eli tehontuoton pitää olla mahdollisimman suurta suhteutettuna kehon massaan – Maksimivoiman kasvuun tähtäävää voimaharjoittelua täytyy tehdä, mutta tässä tapauksessa sen pitäisi tietyn pisteen jälkeen painottua enemmän hermostopainotteiseen maksimivoimaharjoitteluun ja toisaalta lihasmassaa kasvattava harjoittelu kohdentaa lähinnä vain lajin kannalta tärkeimmille lihasryhmille. Useimmissa joukkuelajeissa liikutellaan sekä omaa kehonpainoa että välinettä ja joissain myös vastustajaa, joten näissä tehontuoton vaatimukset ovat kompromisseja absoluuttisen ja suhteellisen tehontuoton väliltä. Fiksusta ja lajin tarpeet huomioivasta nopeusvoima- ja maksimivoimaharjoittelusta on siis hyötyä lähes lajin kuin lajin urheilijoille.