Athletican etäkoulutustallenteet 2022

 

Athletican fysiikkavalmentajat ovat kouluttaneet ahkerasti sekä live- että etäkoulutuksia. Nyt on mahdollista tilata yksi tai useampi Athletican etäkoulutustallenne ja terästää fysiikkavalmennustieoutta yhdeltä tai useammalta osa-alueelta!

Osta tästä itsellesi tai lahjaksi koulutusmateriaalia katsottavaksi vaikkapa joulun pyhille! 

Myynnissä on seuraavat etäkoulutusten tallenteet:

 • Voimaa ja nopeutta
 •  Voimaa ja kestävyyttä
 •  Voimaa ja lihasmassaa
 •  Lisäpainoleuanveto
 •  Nykyaikainen liikkuvuusharjoittelu
 •  Kehonpainoharjoittelu
 • Palloilulajien fysiikkavalmennuksen peruskoulutus
 • Palloilulajien fysiikkavalmennuksen jatkokoulutus (2-osainen) 

Tallenteet ovat myynnissä rajoitetun ajan eli 31.12.2022 asti.

Koulutusten sisällysluettelot

Katso koulutustallenteiden esittelyt ja tarkemmat sisällöt alta!

Voimaa ja lihasmassaa 3 h -etäkolutus

Voimaa ja lihasmassaa etäkoulutuksesta on sinulle hyötyä, mikäli aiot suunnitella omaa tai muiden lihasmassan ja voiman kasvattamiseen tähtäävää harjoittelua!

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Kehittävän voimaharjoittelun perusteet
 • Lihaskasvumekanismit
 • Fysiologiset adaptaatiot maksimivoiman kasvun taustalla
 • Kokonaistutkimusnäytön mukaisen katsauksen siitä kuinka keskimäärin on tuloksekkainta harjoitella, kun tavoitteena on lihasmassan kasvatus
 • Kokonaistutkimusnäytön mukaisen katsauksen siitä kuinka keskimäärin on tuloksekkainta harjoitella, kun tavoitteena on maksimivoiman kasvatus
 • Käytännön ohjelmointimalleja ja ohjelmointiesimerkkejä lihasmassan kasvatukseen
 • Käytännön ohjelmointimalleja ja ohjelmointiesimerkkejä maksimivoiman kasvatukseen
 • Lihasten ja voiman kasvua tukevan ravitsemuksen kokonaistutkimusnäytön tiivistys

 

Voimaa ja nopeutta 3h -etäkoulutus

Koulutuksen käynyt oppii entistä tuloksekkaammin suunnittelemaan valmennettavien tai omaa yhdistettyä voima- ja nopeusharjoittelua. Lisäksi koulutuksessa oppii käsittämään voimaharjoittelua, nopeusharjoittelua sekä niiden yhdistämistä laajempana ilmiönä, ja oppii harjoitusvasteisiin ja harjoittelun suunnitteluun liittyvää kuormitusfysiologiaa. Koulutuksessa käydään harjoitusten ohjelmointiin liittyen kausisuunnitelman tekoa, erilaisten harjoituskausien suunnittelua sekä annetaan työkalupakkiin erilaisia ohjelmointiesimerkkejä. Koulutus on nauhoitettu 22.8.2021. 

Koulutuksen asiasisällöt ovat seuraavat: 

 • Keittävän voimaharjoittelun pääperiaatteet
 • Maksimivoimaa määrittävät tekijät
 • Maksimivoiman kehittämisen optimointi
 • Suhteellinen ja absoluuttinen tehontuotto
 • Nopeusvoiman lajeja määrittävät tekijät
 • Voima-nopeusjatkumo
 • Kontrastivoimaharjoittelu
 • Harjoitteita eri nopeusvoiman lajien kehittämiseen
 • Nopeusvoiman kehittämisen optimointi
 • Voima- ja nopeusharjoittelun yhdistäminen
 • Rytmittäminen
 • Harjoituskaudet
 • Ohjelmointiesimerkki
Voimaa ja kestävyyttä 3h -etäkoulutus

Koulutustallenteen katsomalla oppii entistä tuloksekkaammin suunnittelemaan valmennettavien tai omaa yhdistettyä voima- ja kestävyysharjoittelua. Lisäksi koulutuksessa oppii käsittämään voimaharjoittelua, nopeusharjoittelua, kestävyysharjoittelua sekä niiden yhdistämistä laajempana ilmiönä, ja oppii harjoitusvasteisiin ja harjoittelun suunnitteluun liittyvää kuormitusfysiologiaa. Koulutus on nauhoitettu 6.8.2021.

Koulutuksen sisältämät asiakokonaisuudet:

 • Ihmisen liikkumisessa tarvitaan sekä voimantuottoa että kestävyyttä
 • Absoluuttinen ja suhteellinen tehontuotto
 • Maksimivoimaharjoittelun perusteet
 • Nopeusvoimaharjoittelun perusteet
 • Aerobisen kestävyysharjoittelun perusteet
 • Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun perusteet
 • Ohjelmointimalleja yhdistettyyn voima- ja kestävyysharjoitteluun
 • Kuntoilijoille
 • Yhdistelmälajien urheilijoille
 • Kestävyysurheilijoille
Nykyaikainen liikkuvuusharjoittelu 3h -etäkoulutus

Koulutuksen sisältö ja ajankäytön jakautuminen:

60-75 min luento: nykyaikaisen notkeus- ja liikkuvuusharjoittelun tiede ja taide

 • Mikä venyttelyssä venyy ja mitä siitä pitäisi ajatella – liikkuvuusharjoittelun fysiologia.
 • Mihin liikkuvuusharjoittelun tuoma kehitys pohjimmiltaan perustuu ja miten sen kannattaa näkyä käytännössä.
 • Liikkuvuuden lajit – mikä on tarkoituksenmukaisin jaottelu ja kuinka notkeusharjoittelun pohja kannattaa rakentaa.
 • Liikkuvuusharjoittelun ohjelmointi – millä tavalla ja kuinka usein?

60-75 min käytännön osio: kuormitettu ja aktiivinen liikkuvuus – fiksusti kohti spagaatteja

 • Harjoitteiden variointi ja skaalaus – lämmittely vs. treeni, taito vs. voima.
 • Kuormitettu liikkuvuus – taitoa ja voimaa. Drillit vs. tehtävät, sisäinen vs. ulkoinen fokus
 • Aktiivinen liikkuvuus – painovoiman kanssa vs. painovoimaa vastaan.
 • Hyödyllisimmät erikoistekniikat ja niiden parhaat käyttökohteet (mm. eri PNF-metodien hyödyllisimmät variaatiot)

30-45 min kyselyosio ja loppukoonti

Koulutus kokoaa yhteen käytännön harjoittelun kannalta olennaisimmat huomiot tähänastisesta kokonaistutkimusnäytöstä ja kouluttajan yli 10 vuoden ammattivalmennuskokemuksesta. Aiemmissa koulutuksissa esiinnousseet asiat saavat erityishuomiota ja yleisimmät kysymykset saavat varmasti vastauksen.

 

 

Kehonpainoharjoittelu 3 h -etäkoulutus

Tämä on 3 h etäkoulutus kehonpainoharjoittelusta. Koulutuksessa käydään läpi tuloksekkaan kehonpainoharjoittelun kannalta tärkeimmät ohjelmointimallit, yleiset voimaan tai taitoon tähtäävien liikekehittelyiden rakennusperiaatteet ja oleellisimpien kehonpainoliikkeiden toimivimmat progressiot ja liikekehittelyt.

Koulutuksen asiasisällöt tarkemmin:

 • Liikekehittelyt, biomekaniikka ja toiminnallinen anatomia etuvaakaan, takavaakaan, ihmislippuun, lohikäärmelippuun, nojavaakaan, yhden käden etunojapunnerrukseen, yhden käden kehonpainosoutuun, käsilläseisontapunnerrukseen, yhden käden leuanvetoon ja palomiespunnerrukseen eli muscle uppiin
 • Jalkatreeni kehonpainoliikkein
 • Nousujohteisen kehonpainoharjoittelun ohjelmoinnin erityispiirteet
 •  – Voimalähestyminen – Mihin voiman kehittyminen perustuu. Periodisointi, ohjelmointi ja kehittävän harjoittelun edellytykset.
 •  – Taitolähestyminen – Mihin taitojen oppiminen perustuu, kuinka se eroaa voiman kehittymisestä ja miten voima- ja taitoharjoittelu yhdistetään.
 • Yhteenveto: Kehittävän kehonpainoharjoittelun nyrkkisäännöt
Lisäpainoleuanveto 3h -etäkoulutus

Tässä koulutuksessa opit harjoittelun perioidisointia ja harjoitusohjelmien laatimisen perusteita lisäpainoleuanvedon näkökulmasta. Lisäksi saat harjoitepankkiisi yli 50 erilaista variaatioita leuanvetoharjoitteluun.

Koulutustallenteella käydään läpi seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Lisäpainoleuanvedon toiminnallinen anatomia
 • Lisäpainoleuanvetotulokseen vaikuttavat kuormitusfysiologiset komponentit
 • Biomekaaniset erot eri painoluokkien kovissa tuloksissa
 • Eri vetäjätyypit laajaan valmennuskokemukseen perustuen: miten huomioida harjoittelussa
 • Yli 50 leuanvedon variaatiota/erikoistekniikkaa yksilöllisten kehityskohteiden kehittämiseen sekä variaatioiden biomekaniikkaa ja kuormitusfysiologiaa
 • Kolme pääprogressiomallia koviin tuloksiin
 • Volyymin ja intensiteetin hallinta
 • Makrosyklin suunnittelu seuraavaan pääkisaan
 • Viisi erilaista mesosyklimallia, joita hyödyntää makrosyklillä
 • Eri mesosyklimalleille sopivia mikrosyklimalleja
 • Useita käytännön periodisaatio- ja ohjelmointiesimerkkejä kovia tuloksia tuottaneista makro-, meso- ja mikrosykleistä
 • Huippukunnon herkistely kisaan
Palloilulajien fysiikkavalmennuksen peruskoulutus - 3,5 h etäkoulutus

Tämä koulutus on suunnattu ensisijaisesti kaikille palloilulajien parissa toimiville fysiikkavalmentajille sekä urheilijoille, jotka ovat kiinnostuneita harjoittelun optimoinnista. Koulutus syventää ymmärrystäsi palloilulajien fysiikkavalmennuksen eri osa-alueilta: Aerobinen ja anaerobinen kestävyys, voima, nopeusvoima, liikenopeus ja suunnanmuutosnopeus.

Erityismainintana voidaan nostaa lajit jääkiekko, pesäpallo, jalkapallo ja salibandy – sillä näistä kaikista käydään läpi fysiikkavalmennuksellinen lajianalyysi.

Koulutuksessa käsitellään seuraavat asiasisällöt:

 • Energiantuoton perusteet
 • Maksimi- ja nopeusvoimaharjoittelu
 • Aerobinen kestävyysharjoittelu
 • Anaerobinen kestävyysharjoittelu
 • Kiihdytys- ja suunnanmuutosnopeus: Toimivat progressiot ja esimerkkiliikevariaatiot
 • Fysiikkavalmennuksen näkökulmasta kiteytetyt lajianalyysit muutamasta harrastetuimmasta palloilulajista: Jalkapallo, jääkiekko, pesäpallo ja salibandy
 • Yhdistetty voima-, nopeus- ja kestävyysharjoittelu
 • Blokkiperiodisaatioesimerkit palloilulajien fysiikkavalmennukseen: Käytännön malliesimerkkejä kausisuunnitelmista ja harjoitusohjelmaviikoista: kokonaiskuormituksen hallinta ja eri ominaisuuksien harjoittelun progressioiden rakentaminen
 • Pelikauden aikaisen fysiikkavalmennuksen suunnittelu
 • Palloilijan ravitsemuksen suuret linjat ja tutkitusti toimivat lisäravinteet: harjoituskausi / pelikausi / peliin valmistava
Palloilulajien fysiikkavalmennuksen jatkokoulutus osat 1 ja 2 - 2 x 3,5 h etäkoulutuspaketti

Tämä koulutustallenne vie ensimmäisen osan (Palloilulajien fysiikkavalmennuksen peruskoultus) oppeja entistä enemmän käytännön valmennuksen puolelle sekä perehdyttää sinut palloilulajien kuntotestauksen sekä kuntotestien analysoinnin ja hyödyntämisen äärelle. 

 • Ensimmäinen koulutusosio (noin 3,5 h tallenne)
  • Miten lajianalyysi vaikuttaa kuntotestien ja treeniliikkeiden valintaan?
  • Kuntotestaus
   • Käytännön kannalta riittävän luotettavuuden ja toistettavuuden takaaminen
   • Esimerkkitestejä liikenopeuteen, suunnanmuutosnopeuteen, plyometriseen voimantuottoon, räjähtävään voimantuottoon, maksimivoimaan, aerobiseen kestävyyteen ja anaerobinen kestävyyteen 
  • Testit ja niiden analysointi
   • Kestävyys
   • Maksimivoima
   • Nopeusvoima
   • Testitulokseen vaikuttavat sekä fyysiset taustaominaisuudet että taitavuus testissä – Miten tämä tulee huomioida yksilöllisesti testituloksia tulkitessa? 
   • Lajin suhteellisen ja absoluuttisen voimantuottokyvyn vaateiden sovittaminen kestävyysharjoitteluun: sama suhteellinen hapenottokyky eri painoisena vaatii erilaista absoluuttista hapenottokykyä
   • Testitulosten peilaaminen lajianalyysiin: Missä asioissa tietty taso riittää ja missä kannattaa pyrkiä kehittymään loputtomiin? 
  • Pääkehitysryhmiin jako kuntotestitulosten perusteella
   • Sopiva yksilöinti keskimääräiset joukkueurheilun käytännön valmennusresurssit huomioiden
  • Kausisuunnitelmien teko eri pääkehitysryhmille
   • Fysiikka- ja lajivalmennuksen integrointi fysiikkaharjoittelun näkökulmasta
  • Treeniohjelmien teko eri harjoitusjaksoille eri pääkehitysryhmille: Periodisaatiorungot ja kuukausiesimerkit: 
   • Kehityksessä voima, nopeus ja kestävyys (Jääkiekko)
   • Kehityksessä voima ja nopeus, ylläpidossa kestävyys (Salibandy)
   • Kehityksessä nopeus, ylläpidossa voima ja kestävyys (Pesäpallo)
   • Kehityksessä nopeus ja kestävyys, ylläpidossa voima (Jalkapallo)
  • Harjoittelun muokkaaminen treenikokemusten ja kuntotestauksen myötä
  • Ensimmäisellä kerralla osallistuneista 4 vapaa-ehtoista valitaan tekemään fysiikkaharjoittelun ohjelmointityöt, jotka käydään kouluttajien toimesta läpi toisella kerralla onnistumisineen ja kehityskohteineen
  • Loppuun on varattu 30 min kysymyksille
 • Toinen koulutusosio (noin 3,5 h tallenne)
  • Kouluttajat käyvät läpi 4 kpl koulutettavien tekemiä harjoitusohjelmia: 45 min analyysi per harjoitusohjelma.
  • Lajeina näissä esimerkeissä ovat jalkapallo, futsal, käsipallo ja jääkiekko
  • Lisäksi on vielä kouluttajien luomaa lisäkoulutussisältöä mm. heittoja sisältävien lajien jarrutuslihasten harjoittaminen sekä joukkuevalmennuksen ryhmäjako -esimerkki.

 

Koulutustallenteiden hinnat:

* 1 koulutustallenne (muut kuin Palloilulajien fysiikkavalmennuksen jatkokoulutus) = 119 €

* Palloilulajien fysiikkavalmennuksen jatkokoulutus = 199 €

Valmiiksi paketoidut tallennepaketit: 

 ————————————————————————

”Athletica Special” = Sisältää: Voimaa ja nopeutta-, Voimaa ja lihasmassaa-, Voimaa ja kestävyyttä- sekä Nykyaikainen liikkuvuusharjoittelu -koulutukset. Yhteensä reilut 12 tuntia tiukkaa asiaa fysiikkavalmennuksen eri osa-alueilta!

Hinta 369 € (yksittäin 476 €) 

 ————————————————————————

”Frutti di Palloilulajit” = Sisältää: Voimaa ja nopeutta-, Palloilulajien peruskoulutus sekä Palloilulajien jatkokoulutus (osat 1 ja 2) etäkoulutustallenteet. Yhteensä reilut 12 tuntia tiukkaa asiaa voima, nopeusvoima ja pallolulajien fysiikkavalmennus -aihepiireistä.

Hinta  349 € (yksittäin 437 €)

 ————————————————————————

”Athletica Supreme” = Sisältää kaikki 8 tallennetta eli yli vuorokauden verran Athletican fysiikkavalmentajien tuottamaa koulutusmateriaalia tallenteiden muodossa!

Hinta 599 e (yksittäin 1033 e)

 ————————————————————————

”Fantasia” = Valitse 3 vapaavalintaista tallennetta (Poislukien Palloilulajien fysiikkavalmennuksen jatkokurssi).

Hinta 299 e (yksittäin 357 e)