Nopeusvoimaharjoittelun perusteet (Olli ja Tuomas)

Mitä tarkoitetaan nopeusvoimaharjoittelulla? Nopeusvoimaharjoittelu viittaa sellaiseen harjoitteluun, jolla pyritään kehittämään kehon voimantuottonopeutta (liikuntatieteellisin termein RFD eli Rate of Force Development), mutta joka ei ole maksimivoimaharjoittelua....