Voimaharjoittelun perusteita fysioterapeuteille: Kaksipäiväinen koulutus voimaharjoittelun sekä yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun perusteista

Koulutuksessa käydään läpi maksimivoiman, nopeusvoiman, lihasmassaharjoittelun sekä ydistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun kuormitusfysiologiset ja valmennusopilliset perusteet. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi fyysisen harjoittelun periodisoinnin ja ohjelmoinnin perusteet sekä perehdytään käytännössä maksimivoimaharjoittelun erikoistekniikoihin, kontrastivoimaharjoitteluun sekä unilateraaliseen voimaharjoitteluun.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen luento- ja demomatariaalit pdf-muodossa koulutettaville kuuluvat koulutuksen hintaan. Lisäksi koulutuksesta saa halutessaan Athletican liikuntabiologin allekirjoittaman kurssitodistuksen, jossa on tiivistettynä myös koulutuksen sisältö.

Päivä 1:

Luento 3 h:

– Kuormituksen lait kehittävän fyysisen harjoittelun taustalla
– Maksimivoimantuottoon vaikuttavat hermolihasjärjestelmän komponentit
– Yleisvoiman ja lajivoiman ero niin hermostollisen adaptaation kuin lihasjännekompleksin näkökulmista
– Lihasmassasignaloinnin laukaisijat
– Voimantuoton kehittyminen on monin tavoin spesifiä
– Palautumisen ja kehittymisen ero – kuinka nopeasti minkäkin laisesta voimaharjoittelusta palautuu ja miksi
– Eksentrisen harjoittelun vaikutukset neuraalisen käskytykseen, lihaksen arkkitehtuuriin ja vammojen ennaltaehkäisyys juoksulajeissa, iskutuslajeissa ja suunnanmuutoslajeissa
– Okluusioharjoittelu kuntoutusvaiheen työkaluna
– Kontralateraalisen harjoitusvasteen hyödyntäminen kuntoutusvaiheessa
– Voimanttuotollisten ja lihasmassallisten puolierojen tasoittaminen unilateraalisen voimaharjoittelun keinoin
– Kuinka maksimoida maksimivoimantuoton kehittyminen: optimivolyymit, -intensiteetit, -frekvenssit, -palautumisajat ja -ärsykkeenvaihtelut
– Nopeusvoiman osaset ja kuormitusfysiologia niiden taustalla: maksimivoimareservi, voimantuottonopeus ja kimmoisuus
– Liikettä tukevissa lihaksissa sekä jarruttavissa lihaksissa täytyy olla maksimivoiman lisäksi voimantuottonopeutta, jotta vammoja voidaan ennaltaehkäistä
– Matalatehoiset hyppelyt iskuttavan harjoittelun vammojen ennaltaehkäisyssä – tuki- ja sidekudosten vahvistaminen
– Räjähtävä nopeusvoima ja syklinen pikavoima: kuormitusfysiologia ja miten optimoida käytännön harjoittelun harjoitusvasteet
– Optimaalinen tapa lisätä kimmoisuutta ja voimantuottonopeutta kovatehoisen plyometrisen harjoittelun keinoin: volyymit ja frekvenssit
– Kuinka optimoida muu nopeusvoimaharjoittelu

Demo 3 h:
– Eksentrisiä harjoitteita eri lihaspituuksille alaraajoille
– Maksimivoimaharjoittelun erikoistekniikoita: klusterit, korostetut eksentriset, 1,5- ja 1,25-nostot, muuttuva vastus, huojuva kuorma, osanostot, isometriset pidot ja funktionaaliset isometriset

Päivä 2:

Luento 3 h:

– Kestävyyskunnon osaset ja niiden kuormitusfysiologinen tausta: maksimaalinen hapenottokyky, hermolihasjärjestelmän suorituskykyisyys ja pitkäaikainen kestävyys
– Aerobisen kunnon kehittymiseen johtavan signaloinnin laukaisijat ja niiden suhde maksimi-, vauhti- ja peruskestävyyteen
– Yhdistetyn voima- ja kestävyysharjoittelun optimointi
– Voimantuoton kehittäminen kestävyyslajeissa
– Fyysisen harjoittelun ohjelmointimallit: lineaarinen periodisaatio, käänteislineaarinen periodisaatio, epälineaarinen periodisaatio ja blokkiperiodisaatio
– Ohjelmointimallien sovellutusmalleja maksimivoiman, nopeusvoiman sekä yhdisteytyn voima- ja kestävyysharjoittelun toteuttamiseen

Demo 3 h:

– Kontrastivoimaharjoittelun toteuttaminen – kuinka optimoida voimantuoton tehostumisen ja väsymyksen suhde
– Unilateraalinen eli yhden raajan voimaharjoittelu

Koulutus on ollut suosittu ja pidetty

Koulutusta on pidetty neljästi Helsingissä ja Jyväskylässä, kaksi kertaa Kuopiossa, Turussa ja Espoossa sekä kerran Tampereella, Seinäjoella, Lappeenrannassa ja Oulussa.

” Voimaharjoittelun perusteita fysioterapeuteille -koulutus 10-11.12.2021 Pohjola Sairaala

Helsingin Pohjola Sairaalassa järjestettiin Tuomas Rytkösen (Athletica) toimesta kahden päivän intensiivinen voimavalmennuskoulutus sairaalan fysioterapeuteille ja jalkaterapeutille. Osallistujia oli 15 henkilöä. Osallistuneet fysioterapeutit ovat pitkään leikkauspotilaita hoitaneita alansa ammattilaisia ja erikoistuneet omalle raajasektorille (käsi, olkapää-kyynärpää, alaraaja, nilkka-jalkaterä, selkä). Valtaosa fysioterapeuteista toimii tai on aktiivisesti toiminut urheilijoiden parissa joko yksilöurheilussa tai joukkueissa.

Koulutus oli erittäin onnistunut ja asiakokonaisuudet käytiin teoriaosuudessa tarkasti ja ymmärrettävästi läpi. Kysymyksille ja keskustelulle oli sopivasti aikaa. Demo-osuus hienosti yhdisti teorian käytäntöön aktiivisesti toteutettujen harjoitteiden kautta. Samalla saimme mainion treenin päivän päätteeksi. Mielestämme koulutus oli kaikkiaan onnistunut ja antoi paljon työkaluja käytännön voimaharjoittelun ohjaamiseen erityisesti aktiivi- / kilpaurheilijoiden kohdalla. Kiitos Tuomas hyvin vedetystä koulutuksesta.”

– Sami Niskanen, Helsingin Pohjola Sairaalan vastaava fysioterapeutti

27.-28.5.2023 Lappeenrannassa pidetyn koulutuksen 15 palautteen keskiarvoarvosanat:

– Kouluttajan osaaminen: 4,9/5

–  Koulutuksen sisältö: 4,4/5

”Erinomainen paketti teoriatietoa yhdistettynä konkreettiseen harjoitteluun. Juuri sopiva setti omiin tarpeisiin laajentamaan osaamista kuntoutuksen loppuvaiheen ja lajiin paluun välille.”

”Asiansa osaava ja kokenut luennoitsija. Miellyttävä  vaihteleva ääni.”

”Kattava kokonaisuus. Mielestäni hyvin selitetty järkevällä ”kielellä” maustettuna  välillä myös hyvinkin syvällisellä tiedolla. Mielestäni jokaisen fysioterapeutin olisi hyvä käydä vastaava koulutus.”

Hinta ja tilaaminen

Koulutus maksaa maksimissaan 20 hengen ryhmälle 3000 € + alv + matkat + majoitus. Koulutuksen tilaajalta tulee löytyä luennointitilat sekä kuntosalitila demojen pitoon. Tiedusteluja voi laittaa suoraan Tuomas Rytköselle (LitM) osoitteeseen tuomasrytkonen@gmail.com.